SKIF VM 2012

 

Danmark har til VM i Sydney haft følgende flotte resultater:
4 guldmedaljer
8 sølvmedaljer
7 bronzemedaljer
Vi kommer senere med en total liste når denne er klar.

Under gradueringen med Kancho Kanazawa var Kim Bøhmert til 6. Dan og Frank Andresen til 2. Dan.
Begge bestod gradueringen.
Tillykke til begge.